Aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų gausa, jų nuolatiniai pasikeitimai, papildymai ūkinės veiklos vykdytojams atima netik daug brangaus laiko juos studijuojant, vykdant nustatytus reikalavimus, bet taip pat reikalauja daug žinių teisės, ekologijos, aplinkotvarkos ir aplinkotyros srityse. Daugiametę patirtį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdyme turintis kvalifikuotas specialistas sutaupys Jūsų brangų laiką ir suteiks kokybiškas, kvalifikuotas paslaugas.

Paslaugos

 • Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Atliekų susidarymo metinės apskaitos ataskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Cheminių medžiagų apskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Cheminių medžiagų ataskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų) ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų metinės ataskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Gamintojų ir importuotojų sąvade registravimas;
 • Apmokestinamųjų gaminių metinės ataskaitos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos rengimas, teikimas ir konsultavimas;
 • Konsultavimas dėl:

 • Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto pildymo;
 • Pavojingų atliekų talpų ženklinimo;
 • Atliekų rūšiavimo;
 • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimo;
 • Pavojingų atliekų saugojimo;
 • Krovinio važtaraščio pildymo;
 • Į statistinį tyrimą įtrauktų įmonių;

 • Kontaktai

  UAB „Eko reikalavimai“
  Tel.: +370 600 223 94
  reikalavimai@yahoo.com

  El. paštas:
  Slaptažodis:
  Pamiršote prisijungimo duomenis?