Aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų gausa, jų nuolatiniai pasikeitimai, papildymai ūkinės veiklos vykdytojams atima netik daug brangaus laiko juos studijuojant, vykdant nustatytus reikalavimus, bet taip pat reikalauja daug žinių teisės, ekologijos, aplinkotvarkos ir aplinkotyros srityse. Daugiametę patirtį aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdyme turintis kvalifikuotas specialistas sutaupys Jūsų brangų laiką ir suteiks kokybiškas, kvalifikuotas paslaugas.

Paslaugos

Atliekų susidarymo apskaitos žurnalo rengimas, teikimas ir konsultavimas

Atliekų susidarymo apskaitą turi vykdyti įmonės (atliekų darytojai), atitinkančios bent vieną iš nurodytų kriterijų:
 • kurių veikloje per kalendorinius metus susidaro pavojingųjų atliekų ir (ar) daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų;
 • atliekančios transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą;
 • dėl kurių vykdomos veiklos susidaro alyvos atliekos;
 • privalančios gauti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą;
 • turinčios 10 ir daugiau darbuotojų ir vykdančios žmonių ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus;
 • kurios įpareigotos vykdyti Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, numatytą atliekų apskaitą;
 • kurios vykdo maisto gamybos (ruošimo) (viešbučiai, moteliai, restoranai, kavinės, kitos viešojo maitinimo ir maisto gamybos įstaigos) ir (ar) maisto prekybos (didmeninės ar mažmeninės prekybos ir kitos maisto prekybos įstaigos) veiklą ir kuriose per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 5 tonos viešojo maitinimo (maisto) atliekų ir (ar) vartoti netinkamų maisto produktų.
 • Kontaktai

  Gediminas
  Tel.: +370 600 223 94
  reikalavimai@yahoo.com

  El. paštas:
  Slaptažodis:
  Pamiršote prisijungimo duomenis?